Holokaustin uhrien muisto ry:n hallituksen kannanotto 23.4.2019

Holokaustin uhrien muisto ry pitää välttämättömänä, että kansanedustajaksi valitun Hussein al-Taeen Israelia ja juutalaisuutta koskevat lausunnot ja niiden sisältämät arvot selvitetään hyvin huolellisesti ja selvityksestä tehdään tarpeelliset johtopäätökset.

Keskustelun johdosta on myös tarpeen, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan selkeästi, että hallitus toimii määrätietoisesti antisemitismiä vastaan.

Lisäksi hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että hallitus arvostaa ja edistää demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista myös Lähi-Idässä ja vahvistaa yhteistyötään em. periaatteita noudattavien maiden kanssa.