Hallitus

Kimmo Sasi, puheenjohtaja. Toiminut aiemmin mm liikenne- ja ulkomaankauppaministerinä sekä kansanedustajana (vv. 1983-2015), toimien mm. perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Sasi on toiminut myös lukuisissa kansainvälisissä luottamustehtävissä, mm. Pohjoismaiden neuvoston presidenttinä, Euroopan neuvoston lakivaliokunnan ihmisoikeusjaoston puheenjohtajana sekä EU:n eurooppaministerien neuvoston puheenjohtajana. Parhaillaan Kimmo valmistelee väitöskirjaa Suomen perustuslaista.

Risto Huvila, varapuheenjohtaja. Liikkeenjohdon konsulttina ja yritysvälittäjänä toimiva Risto on suorittanut holokaustopintoja Yad Vashemissa Jerusalemissa ja toimii Eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän sihteerinä sekä Suomi-Israel Yhdistysten Liiton puheenjohtajana. Ristolta on ilmestynyt kirjat Israelin ihme ja presidenti Truman (2018) ja Miksi Israelista pitää puhua (2022), ja hänen lukuisia kirjoituksiaan löytyy mm. Jerusalem Postin, Times of Israelin sekä Seurakuntalainen.fi:n sivustoilta.

Markku Haranne FM, VTM, on työskennellyt yliopistoissa sekä puolustus- ja pelastushallinnossa. Lähi-idän politiikka ja kulttuurit ovat olleet mukana työssä ja harrasteena. Virkauransa jälkeen hän on ollut aktiivinen Suomen turvallisuuteen ja Lähi-itään liittyvissä yhteisöissä sekä sosiologian ja kansainvälisen politiikan tutkijana.

Dan Kantor Dan Kantor on eläkkeellä Helsingin juutalaisen seurakunnan hallintojohtajan tehtävästä. Dan toimi vuosina 2008‒2022 seurakunnan julkaiseman Hakehila-lehden päätoimittajana. Dan on toimittanut mm. Helsingin juutalaisen seurakunnan ja Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 100-vuotishistoriateokset.

Kristina Paavela, OTK, VT, on entinen Kuvataideakatemian hallintojohtaja ja on toiminut aktiivisesti Stolperstein -muistokivien tuomiseksi Suomeen.

Miriam Schwartz toimii asiantuntijana opetushallituksessa ja toimittajana YLEssä. Romanitaustainen Miriam on myös perehtynyt heimonsa kohtaloihin natsi-Saksan holokaustissa.

Päivi Sillanpää, FM, on tehnyt pitkän uran lukion rehtorina ja rehtorikouluttajana. Eläköitymisen jälkeen hän siirtyi työsuhteeseen taideoppaaksi Serlachius-museo Göstaan. Päivi on käynyt 2007 Yad Vashem-kurssin. Hänelle tärkeitä ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia.

Ilkka Virtanen YTM, yhdistyksen sihteeri. Ilkka on Valittujen Palojen päätoimittaja ja julkaisujohtaja vuodesta 2004, tätä ennen toimittajana Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Reutersilla. Yhteysupseerina (kapteeni) UNIFIL-operaatiossa Libanonissa 1987-1988 ja sotilastarkkailijana (majuri) YK:n UNTSO-rauhanturvaoperaatiossa Golanilla 1991-1992. Julkaissut useita holokaustia ja juutalaisuutta käsitteleviä artikkeleita.

Niina Väntänen toimii Kallion lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajana, joka on tuottanut holokaustiin liittyviä opetusaineistoja. Vuodesta 2008 Niina on vienyt opiskelijoita holokaustin tapahtumapaikoille Puolaan ja Baltiaan, ja on myös itse osallistunut Auschwitzin museon kesäseminaareihin.

Mikael Zewi, VTM, on yhdistyksen perustajajäseniä. Hän toimi yhtäjaksoisesti yhdistyksen hallituksessa 23 vuoden ajan vuoteen 2016. Mikael on ollut myös perustamassa Turun Seudun Suomi-Israel yhdistystä ja Suomi-Israel yhdistysten Liittoa. Aiemmin hän on toiminut Turun juutalaisen seurakunnan hallintoneuvostossa mm. varapuheenjohtajana. Työuransa Mikael on tehnyt kansainvälisen kaupan parissa. Mikael nimitettiin HUMin kunniajäseneksi vuoden 2022 vuosikokouksessa.