Mistä hyökkäyksessä Poju Zabludowiczia vastaan on kyse?

Holokaustin uhrien muisto ry:n kannanotto 3.12.2022

Eräät ”taidetyöläiset” ovat pidättäytyneet työskentelemästä nykytaiteen museo Kiasman kanssa niin kauan kun ihmiskunnan historian suurimman etnisen kansanryhmän murhan, holokaustin, uhrien lapsi Chaim ”Poju” Zabludowicz on Kiasman tukisäätiön hallituksen jäsen. Perusteena on Zabludowiczin tuki Israelin valtiolle ja sen väitetylle apartheid politiikalle.

Näiden taiteilijoiden toiminta herättää vakavia kysymyksiä.

Suomen koko taidekentässä on löytynyt vain yksi henkilö, johon kohdistetaan henkilökohtainen kampanja hänen mielipiteidensä johdosta. Tämä henkilö on juutalainen.

Nämä ns. aktivistit ovat tuskin selvittäneet, onko taiteen tukijoiden ja taiteilijoiden joukossa henkilöitä muista kansanryhmistä, jotka suhtautuisivat samalla tavalla myönteisesti Israelin valtioon. Ja tulisiko heihin kohdistaa samanlaisia vaatimuksia.

He väittävät Zabludowiczin ja hänen tukemiensa organisaatioiden lobbaavan Israelin valtion puolesta ja tukevan Israelin valtion palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa apartheid politiikkaa. Yleisesti tiedossa on, että Zabludowicz on tukenut YK:n periaatteiden mukaisesti Israelin valtion oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen. Israel on Lähi-idässä valtio, jossa on demokratia ja kehittynein ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioitus, ja johon Suomella on ystävälliset suhteet. Zabludowicz on useissa yhteyksissä ilmaissut tukensa kahden valtion Israelin ja Palestiinan ratkaisulle ja ilmaissut kielteisen kantansa Israelin siirtokuntapolitiikkaan. Zabludowicz on myös toiminnallaan aktiivisesti pyrkinyt edistämään pyrkimyksiä rauhaan Lähi-idässä.

Zabludowiczin isä oli aikanaan osakkaana suomalaisten ja israelilaisten perustamassa asealan yrityksessä. Chaim Zabludowiczin liiketoiminnan päätoimiala on nykyisin kiinteistösijoitustoiminta. Myös Suomen valtio  tukee nykyisin Israelin sotilasmateriaalin valmistusta. Israel on Suomelle merkittävä kehittyneen sotilasmateriaalin toimittaja.

Taiteilijoiden näkemys Zabludowiczin mielipiteistä ja tarkoitusperistä on virheellinen ja selvästi tarkoitushakuinen ja ennakkoluuloinen.

Ajankohtaisin globaali ongelma on Venäjän oikeudeton ja raaka hyökkäys Ukrainaan. Tässä tilanteessa saattaisi kuvitella, että suomalaisessa taiteessa tärkein kysymys olisi Venäjän ja sitä tukevien kuten Iranin, Kuuban ja Nicaraguan vaikutus suomalaiseen taidekenttään. Kyseiset maat ovat tunnetusti syyllistyneet myös useisiin omiin kansalaisiinsa kohdistuviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Olisi tärkeää tietää, onko taidetyöläisillä tarkoitus myös boikotoida kaikkien niiden toimintaa, joilla on yhteyksiä tai aktiivista myönteistä suhtautumista näiden maiden toimintaan. Onko merkitystä myös sillä, ovatko taidekentän toimijoiden vanhemmat toimineet yhteistoiminnassa näiden tai niiden edeltäjävaltioiden kanssa.

Holokaustin uhrien muisto ry kehottaa taiteilijoita perehtymään läntisten maiden muodostaman International Holocaust Remembrance Alliancen antisemitismimääritelmään. Sen on myös Suomen hallitus hyväksynyt. Mielestämme taiteessa ei ole sijaa antisemitismille ja rasismille.

Lisätiedot: Holokaustin uhrien muisto ry, pj, Kimmo Sasi kimmosasi@gmail.com, 050 5113148